Konferencija: Odgovornost za štete u javnoj nabavi, Postupci naknade štete