Određena nova razmatranja vezana za PDV tretman vrijednosnih kupona i slične imovine